2013. július 20., szombat

Nyelvtan

NYELVTAN

1. Húzd alá az igéket a következő szövegben!

Isten tudja mit álmodott. Bizonyára megfogta álmában az aranyos pillét, mert nagyon mosolygósra állt a szájacskája. Feje fölött altatót zizegtek a kalászok, a pipacsok bársony szirmukkal legyezgették, s a búzavirágok lehajolva a fülébe sugdostak.
2. Gyűjts 1-1 példát a szövegből az alábbiak szerint!

jelen idejű ige


múlt idejű ige


igekötős ige


főnév + névutó


névelő + főnév


összetett főnév


3. Pótold a hiányzó j-ly betűket!
     korcso___ázik,   kulcs___uk,   u___ongó,   veszé___el,  gyű___temény,
     pó___á___a,   homá___os,   öngyú___tó___a,  gömbö___ű,   ha___nalodik,
     má___as,   gombo___ag,   elsü___ed,   papagá___

4. Húzd alá a szövegben a helyesírási hibákat!
     Marci segíccségével baráttya miháj is fel készült a turára. Eggyütt kerekesztek végig a tó kőrül. Megakarták nézni a halyoállomást is. Sok szép élményel jötek haza.
Írd le a hibás szavakat  helyesen!
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
5. Egészítsd  ki  a  következő  szólásokat,  közmondásokat felszólító  módú 
    igékkel!
Apád, anyád  ________________!
Járt utat a járatlanért _________________________!
____________ meg az  anyját,  ____________ el a lányát!
Utolsó pár előre  _____________!
A kecske is ____________________, a káposzta is __________________!

6.  Alakítsd át az igéket a megadott szempontok szerint!

megírom → jövő idő T/2. kij. mód → _____________________________

összeszedi → jelen idő T/3. felsz. mód → ____________________________

iszunk → jelen idő E/1. felt. mód → _______________________________

7. Ki tudja jobban a helyesírást? Kék csillaggal jelöld a helyes szóalakot!
Misi
Kati
Peti

meg akartam mondani
megakartam mondani
meg  akartammondani
1-én
1-jén
1.-n

hidjen!
higgyen!
higyjen!

visszintes
vísszintes
vízszintes

láttya
látja
látlya

Paks, 2006. október 3.
Paks  2006 október 3
Paks, 2006. október. 3.
beugrot
beugrott
be ugrott

kétezer-ötszázhúsz
kétezer-ötszáz-húsz
kétezerötszázhúsz

Lánc-híd
Lánchíd
Lánc híd

péceli
Péceli
Pécel-i

8. Alakítsd át a mondatokat tiltó mondattá a példa szerint!
     Hógolyóznak a gyerekek. →    Ne hógolyózzanak a gyerekek!
     Tomiék elmennek kirándulni.
___________________________________
     Éva  Katival beszélget.
____________________________________
       A fiúk  edzenek a pályán.____________________________________________
2.feladat
NYELVTAN
1.Tagold álló egyenesekkel szavakra a mondatokat! Írd le azokat helyesen!
Bárcsaklegyőzhetnéazellenfeleitamagyarversenyző!

______________________________________________________________________
Bálintaszobájábantanul.
______________________________________________________________________
11p/
2. Pótold a mondatvégi írásjeleket! Nevezd meg a mondatfajtákat!
A vadkacsák a tóban úszkálnak      _______________
Hol vannak a kicsinyeik             _________________
Bárcsak meglátnánk őket           _________________
Nézd, ott úszik egy                  ___________________
Jaj, de szép a tolla                   ___________________
3. Húzd alá a szövegben a főneveket!
Itt a tél. Minden gyerek nagyon várta. Ilyenkor megváltozik az időjárás. Sokszor esik a hó. Előkerül a szekrényből a meleg kabát, sapka, sál, kesztyű és a csizma. Az állatok számára nagy megpróbáltatás a hideg tél. A sün, a denevér, a borz, a medve igazi téli álmot alszik. A vadak téli etetése október végén kezdődik.

20p/

4. Kösd össze az összetartozókat!

hegység                              Isaszeg
ország                                Nemzeti Múzeum
folyó                                  Petőfi Sándor
író                                       Szlovénia
város                                  Bükk
újság                                   Duna
intézmény                           Tappancs
költő                                   Bálint Ágnes
8p/
5. Melyik szó tulajdonnév, melyik köznév? Kösd a megfelelő helyre a szavakat!
Erzsébet híd
Rózsa
Románia
Mátra
Kamilla                                   köznév
színház
Bogáncs                          tulajdonnév
Frakk, a macskák réme
ibolya
kutya
12p/
6. Pótold a főnevekben a hiányzó kezdőbetűket!
__agyarország,  __utya,  __odri,  __una,  __uk,  __óka, __etőfi  __ándor,
__isza,  __örögország,  __engyel,  __ebrecen,  __emzeti __úzeum,  __skola
__omb,  __ános -__egy,  __udai - __egység, __argit-__íd, __abadság __ér,
__rany __ános __ltalános __skola, __ceán, __est __egyei__írlap, __rszágos
__échényi __önyvtár, __ánchíd, __enger, __ejedelem, __ővárosi __agycirkusz
40p/
7. Olvasd el a szósorokat, majd húzd alá a többes számú főneveket!
nézek, írok, betűk, tollak, szállok, utak, nyak, sakk, gyíkok, hidak, vizek, hiszek, gyűrűk, hüllők, kakukk, köpenyek, kiállítások, könnyek, rakodik, rejtőzik, rikkantottak, szegfűk, vízilovak, tyúkok, patak, könyvek, írók, úszik
16p/
8. Karikázd be a szavak közül a –t ragos főneveket!
vesszőt, alagút, tollat, állít, tolat, autót, bakancsot, befőtt, biccent, csillagot, dicséret, díjat, esőt, köszönt, függönyt, hirdet, húst, kiáltást, koccint, kesztyűt, vizet, hidat, nyulat, nyilat, négyzet, nyit, őrt, odút, rút, lesújt, súlyt, sült
18p/
t                     

MAGYAR NYELVTAN

1. Javítsd ki Okos Tóni tollbamondásra írt szövegét! Írd le helyesen a hibásan írt szavakat!

A parlament töb mint 3-rom holdon épült föl.  37 milió aranykoronában  kerültt, 40. téglát használtak  föl  hozá. Az építkezés 1885. ben indultel  és tizen kilenc évig tartot.  Az építész emlékét az épületbe eggy mellszobor őriztemeg.
15/
2. Bálint napi jókívánságot küldött Mici Mancinak, Pancsi Panninak, Gizi Gabinak, Lizi Lidinek és Vica Vikinek. Tedd betűrendbe a felsorolt beceneveket!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10/
3. Másold le írott betűkkel az alábbi főneveket!

BAMBI, JÓZSEF ATTILA,  ÍRÓ,  MAGYAR,  KOSSUTH TÉR, PEST MEGYE, FOLYÓ,  DUNA,  MARGIT-SZIGET, FÖLDKÖZI-TENGER, PIPACS UTCA,  MARGIT HÍD, MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ, SZÍNHÁZ,  AZ ÉLET JÁTÉKA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15/
4. Egészítsd ki a szólásokat!

Te__ben – va__ban füröszti.      Petrezse___met árul.   ___ukas garast sem ér. É___eli bago___ .    El__ár a szá__a.      Hűlt he____ét leli.  Fe_____el megy a
falnak.  Egy követ fú__nak.   A mi kutyánk kö___ke.
14/
5. Használj más szót a „jó” szó helyett!

ebéd

kirándulás

ruha

frizura

film

ajándék

könyv

játék

rajz

autó

10/
6. Milyen módban vannak a következő igék? Írd be a megfelelő számot a négyzetbe!

felszólító mód
1
kijelentő mód
2
feltételes mód
3

tanuld meg

terítenéd

lapozzátok fel

fussatok el

beszéltünk

megettük volna

felállhatnátok

leülhetnél

játszani fogunk

olvashatnak

számoltál

esett volna

írtál volna

győzhetnek

higgyetek

15/
7. Az aláhúzott szavakat helyettesítsd rokon értelmű megfelelőjükkel!

Ez a gép csupa régi alkatrészből van. ________________________
Paks a Duna jobb partján van.          _________________________
Van olyan szeder is, aminek nincs tüskéje. ____________________
Ki van ezen a fényképen?               _________________________
Egész nap otthon van, sehova se jár. _________________________
5/
8.  Alakítsd át az igéket a megadott szempontok szerint!

    megírom → jövő idő T/2. kij. mód → ______________________________

     összeszedi → jelen idő T/3. felsz. mód → ___________________________

     iszunk → jelen idő E/1. felt. mód → _______________________________
6/
9. Csoportosítsd a következő szavakat a megadott szempontok szerint!

kóró           nyuszi         szálló                   kulcs         megálló      asszony
Magánhangzó
rövid


hosszú

Mássalhangzó
egyjegyű


kétjegyű

16/

10. Olvasd el a mondatokat, majd húzd alá a megjelölt szófajt!

Megfogta és magával vitte a kosarat. (ige)  Ki trombitál ilyen szépen? (mutató névmás, kérdő névmás)  A megvadult lovak felverték a csendet. (főnév) A  kék  nadrág szebb,  mint a  zöld szoknya. (melléknév)   Jobban   szeretek játszani, mint  tanulni. (főnévi igenév)   A  negyedik  boltban  végre  kaptam  néhány darab kiflit.  (számnév)   Azt   mondják,   te   meg   én   megyünk   a versenyre. (személyes névmás )   A  fa  alá tegyétek le a  kosarakat! (névelő, névutó )
18/
14 megjegyzés: